360 fokos visszajelzés

A 360 fokos visszajelzés egy olyan folyamat, amelyben a résztvevő (egyén vagy szervezeti egység) visszajelzést kaphat arról, hogy miként látja a környezete a résztvevő viselkedését, magatartását a sikeresség szempontjából legfontosabb szempontok mentén.

Mire jó?


Tanácsadói munkánk során mind többször és többször szembesülünk projektdefiníciós és fejlesztési helyzetben is az ügyfeleink mondatával: „Nincs visszajelzés ebben a szervezetben” vagy „Nem kapok visszajelzést”.

A 360 fokos visszajelzés egy olyan eszköz, amely támogatja a visszajelző kultúra erősítését, a párbeszéd elindítását a teljesítményről, együttműködésről, elvárásokról.Ezen kívül legfontosabb hozadéka, hogy tükröt tart a résztvevőnek, aki aztán egy coaching beszélgetés keretében feldolgozza az eredményeit (egy egyéni 360 fokos minta-riportot itt) és kijelöli saját maga számára a fejlődési, változási célt.

 

Több esetben a sok résztvevős 360 fokos visszajelző folyamatok fontos szempontként tudtak szolgálni a vezetőfejlesztési stratégia, koncepció kidolgozásához, illetve azon fejlesztési eszközök kidolgozásához, amelyek hosszú távon fontosak az adott szervezetben. Ezekben a helyzetekben a koncepció kidolgozását egy – a 360 fokos visszajelző folyamatban résztvevő egyének eredményeiből készített – szervezeti riporttal tudjuk támogatni.

 

A 360 fokos visszajelző folyamat legfontosabb sikerkritériumai

 

Tapasztalataink alapján ahhoz, hogy a 360 fokos visszajelzés a résztvevők és a szervezet számára hasznos folyamat legyen a következőknek kell teljesülnie:  

  •     A 360 fokos visszajelzés célja a résztvevő (egyén vagy szervezet) fejlesztését, támogatását célozza, ne kapcsolódjon teljesítmény-értékeléshez, bónusz- illetve kompenzációs-rendszerhez. (Ez egyrészről jelentősen torzítja az értékelők attitűdjét, másrészről a fejlesztésről az értékelésre helyezi át a hangsúlyt).
  •     A 360 fokos visszajelzés alapja egy olyan kérdőív, amely valóban az adott szervezetben sikeres (vezetői) munkát ragadja meg. (Kompetencia-rendszer, Elvárás-rendszer). Minta kérdőívet, kompetenciarendszert letölthet itt.
  •     Fontosnak tartjuk, hogy a 360 fokos visszajelzés egy olyan felületen történjen, amely egyszerű, felhasználóbarát és ezzel együtt rugalmasan alakítható, így lehetővé teszi azt, hogy minél kevesebb időt vegyen igénybe a kérdőív és a felület megtanulása. Ebben partnerünk a Panoramic Feedback (http://www.panoramicfeedback.com/).
  •     A résztvevők kapjanak támogatást egy coaching-beszélgetés formájában ahhoz, hogy az eredményeket befogadják és leszűrjék azt a 2-3 fontos tanulságot, amelynek mentén a jövőben fejlődni, változni szeretnének, mert hisznek abban, hogy ettől jobb, sikeresebb stb. vezetők lesznek.
Új Magyarország Fejlesztési Terv