Coaching felfogásunk

Fókuszban: konkrét problémák, problémamegoldó folyamatok. Tapasztalati tanulás: kész megoldások helyett keresés.


Coaching felfogásunknak öt kulcs eleme van.


Folyamat jellegű fejlesztés

A coaching jellemzően több (6-8) ülés egymást követő sorozatát jelenti. Ezáltal lehetőség nyílik visszatérni egy korábban feldolgozott konkrét egyéni problémára, így nemcsak a probléma megértésére, hanem a beinduló változások értékelésére, feldolgozására is sor kerülhet. A coaching tehát a változások nyomon követését is ígéri.


Fókuszban: konkrét problémák, problémamegoldó folyamatok

A coaching folyamatban a kliens és a coach egy-egy aktuális problémán dolgozik. A kliens megkap minden támogatást a coach-tól ahhoz, hogy optimális hatékonysággal dolgozva vegyen részt egy feltáró folyamatban. Így nemcsak a konkrét probléma jobb megértése, az elakadások feloldása válik lehetővé, hanem a kliens probléma megoldási folyamatai is fejlődnek.


Tapasztalati tanulás

A coaching fókuszában a már megszerzett tapasztalatok feldolgozása, többszempontú értelmezése áll. A kliens aktívan részt vesz a feldolgozási folyamatban, újra átéli azt a helyzetet, amelyben problémája keletkezik, és így kapcsolatba kerül a problémája mélyén rejlő személyes gátakkal. Belátást nyerhet saját működéséről, felismerheti belső mechanizmusait, meghatározó előfeltevéseit. Ezek a felismerések teszik a tanulási helyzetet élővé és előremutatóvá.


Kész megoldások helyett keresés

A coaching elsődlegesen nem problémák azonnali megoldását tűzi ki célul. Ahhoz segíti hozzá a klienst, hogy problémájának egyre mélyebb szintű megértésével új felismerésekhez jusson el saját működéséről. A problémák kialakulásának megértése szinte automatikusan indít be változásokat a kliens működésében.


A coach szerepe

A coach feladata nem az, hogy tanácsokat és új megoldásokat javasoljon a kliensnek, hanem hogy megteremtse és fenntartsa a tanulási folyamatot. A tanulási folyamatért vállal felelősséget. Ennek következménye, hogy a tanulási folyamatban részvevő kliens egyre nagyobb felelősséget vállal saját személyes fejlődéséért. Ez a személyes felelősség teremti meg annak lehetőségét is, hogy a tanulás a coaching lezárása után is folytatódhasson.

Új Magyarország Fejlesztési Terv