Shadow coaching

Shadow coaching

Mi a shadow coaching?
A shadow coaching célja, hogy egy fejlesztési program résztvevője személyes visszajelzést kapjon mindennapi munkahelyi viselkedésére, együttműködési és probléma megoldási mintáira vonatkozóan. Ez erősíti önismeretet, csökkentheti a vakfoltokat és megalapozhatja a további fejlesztéshez szükséges lépéseket. Mindez közvetlen, valós, a munkahelyi sikerhez közvetlenül kapcsolódó élményeken, helyzeteken alapul.
A shadow coaching alkalmazásra kerülhet egyéni coaching folyamat részeként, de illeszkedhet szervezeti tehetségmenedzsment, vagy vezetőfejlesztési programokhoz is. Egy ügyfelünknél a készségfejlesztő tréningekre épülő tehetségmenedzsment programot egészítették ki shadow coaching alkalmak, a fejlesztett készségekhez – kommunikáció, asszertivitás, konfliktuskezelés, prezentáció – kapcsolódóan.A shadow coaching folyamata
A coach elkísér és megfigyel egy mindennapi munkahelyi tevékenység során. A megfigyelési helyzetet a fejlesztési célok során megfogalmazott fókuszokhoz érdemes kiválasztani. A coach jelen lehet értekezleteken, tárgyalásokon, prezentációkon és az egyedüli feladatvégzés közben is. A megfigyelési időszakot követő visszajelzés során a coach megmutatja a tipikus reakciókat, a terheltebb helyzetekben automatikusan „elővett” modelleket, viselkedési mintázatokat, stb. A módszer nagy előnye, hogy a coach közvetlen, személyes benyomásokat szerez, és olyan összefüggéseket, tendenciákat lát meg, amelyek érintettként nem, vagy alig felismerhetőek.

Coach szerepe, felelőssége
A megfigyelt helyzetben a coach a háttérben marad, és nem vonódik be az aktuális helyzetbe. Nem lehet hozzá „kiszólni”, hiszen nem tudná megfigyelni a folyamatot. A coachingnak ez a része nem interaktív. A feldolgozó beszélgetés során coach feladata hogy kérdéseivel, visszajelzéseivel tanulási helyzetet teremtsen, coaching alapelveinknek  megfelelően.

Időkeret
A shadowing időtartama megfigyelt helyzet adottságaitól függően 1-4 óra, melyet 1-1,5 óra coaching beszélgetés követ.

Zavarja-e a többi szereplőt a coach jelenléte, megfigyelő szerepe?
A jól előkészített coaching nem meglepetésszerű a résztvevők számára. A coach jelenléte az első percekben talán szokatlan, de megfelelő kommunikációval ezen hamar túl lehet tépni. Fontos, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a coach szerepe, tevékenységének jellege. Tapasztalataink szerint a munkatársak természetesnek, sőt örömtelinek tekintik a fejlődésre törekvést, és ehhez a munkahelyi eseményeket igénybe vételét.


Új Magyarország Fejlesztési Terv