Time out


A Time Out definíciója: A Time out egy alkalmas coaching lehetőség. Célja a résztvevő személyre szabott, egyéni fejlesztése, meghatározott témában (pl. mentori szerep, egy új, kihívó feladat) a külső coach segítségével.


A Time Out célja:
·    Olyan, időben rendkívül rugalmas fejlődési lehetőséget biztosítani a résztvevőnek, amelynek
eredményeit azonnal használni tudja.
·    A coaching jellegű fejlesztési megtapasztalása.

A Time Out keretei
Mivel ez a coaching fajta nem folyamatban történik, ezért a hatékonyság érdekében fontos, hogy a
résztvevők az alábbi keretek ismeretében érkezzenek a Time out-ra:
·    Mi a coach felelőssége? A tanulási folyamat megteremtése és fenntartása, kérdések feltevésével, visszajelzés adással és a jelenlétével. A tanulási folyamatért felelős.
·    Mi az időkeret? A Time out egy órás, a résztvevők idejétől függő időpontban történik.
·    Mit jelent az, hogy a Time Out bizalmas? A coach nem ad ki információt arról, ami a coaching alatt történik. Visszajelzést adhat az eredményekről.
Helyszín: A Time out az OD Partner irodájában történik.
Új Magyarország Fejlesztési Terv