Hálózatkutatás

A szervezeti hálózatkutatás a vállalaton belüli szakmai, információs, együttműködési és döntési hálózatok feltérképezése, melyet támogató eszközként használunk egyéni, csoport és szervezeti szintű fejlesztési folyamatokban.

Együttműködő partnerünk, a Maven7 hálózatos vizualizációja egyértelműen és pontosan rávilágít a problémákra, fejlesztendő területekre és a problémák mellett konkrét beavatkozási pontokat, lehetőségetek mutat meg.


A szervezet hálózatának feltérképezésével és megismerésével hatékonyabban és körültekintőbben

  • kezelünk szervezeti változási folyamatokat, beazonosítjuk   
- a véleményvezéreket
- és a folyamat korai szakaszában bevonjuk őket a szervezeti változás kommunikációjába, vagy akár a változás    folyamán kidolgozandó javaslatok megalkotásába, és a döntéshozatalba is.

  • erősítjük a szervezeti egységek közötti, vagy csapaton belüli együttműködést – beazonosítjuk, hogy
- vannak-e a csapaton/szervezeti egységen belül törésvonalak, versengő klikkek
- kik a csapaton/ szervezeti egységen belül a kulcsemberek és miben kell őket fejleszteni
- együttműködnek-e azok a munkatársak, akiknek fontos az együttműködése
- mennyire érzi a csapat/szervezeti egység hatékonynak az egymás közötti kommunikációt,
- mely területekkel nem hatékonyon a kommunikáció és együttműködés.

  • azonosítjuk a vezetők fejlesztendő területeit és erősségeit és támogatjuk az új vezető belépését a szervezetbe

  • fejlesztjük a szervezetben zajló tudásmegosztást, feltérképezzük, hogy
- van-e tudáshiány a csapatban/szervezeti egységben
- a specialisták mennyire hozzáférhetőek a többiek számára.

  • támogatjuk a szervezet hatékony működését.

A hálózatkutatás eredményeit az ügyféllel közösen feldolgozva támogatjuk őt az információk értelmezésében és az abból következő további lépések, fejlesztési célok definiálásában és fejlesztési folyamatok meghatározásában.

„A változást, a fejlődést a kapcsolati hálókon keresztül hasznosuló tudással lehet hatékonyan megvalósítani.”
„[A hálózatkutatás] Profi eredményorientált megoldás a szervezetfejlesztéshez”
„A hálózatkutatás, szociometria alkalmazása releváns üzleti helyzetekben, a szembesítés ereje.”
„Hasznos módszertan, sok segítséget ad a transzparencia megteremtésében.”
„[A hálózatkutatás] Feltérképezés, diagnózis, gyors, döntés előkészítés – hasznos eszköz”

(Ügyfeleink tapasztalata – Hálózatkutatás nyílt nap 2011).
Új Magyarország Fejlesztési Terv