Fejlesztési alapelvek

Hogyan dolgozunk fejlesztési folyamatokban?

 

 1.    Gondos előkészítéssel.


Általában egyéni előkészítő interjút folytatunk az érintettekkel. Ennek kettős célja van: egyrészt hogy ráhangolja résztvevőket a folyamatra, másrészt segítenek bennünket a helyzet megértésében, a fejlesztési fókuszok meghatározásában. Hosszabb folyamatokban gyakran, fókuszcsoportos felmérésekkel is támogatjuk az előkészítést.

2.    Pszichológiai „szerződéskötéssel”.


 A folyamat/tréning előtt találkozunk a megrendelővel, visszajelezzük a helyzetmegértésünket és az ezen alapuló javaslatunkat a fejlesztés fókuszaira vonatkozóan. A vezetőn túl a résztvevőkkel is „szerződünk”  az elérni kívánt célra és  a folyamat során általunk elvárt együttműködés normákra vonatkozóan egyaránt.

3.    Nyitottan, az „itt és most”-ban való jelenléttel. 


Gyakran nem tervezzük meg a teljes folyamatot. Tudjuk mi a cél és melyek az első lépések, amelyeket meg akarunk tenni. Ezek után azonban nyitottak vagyunk bármire, arra reagálunk, ami megtörténik, onnan megyünk tovább, ahová a csapat jut, tiszteletben tartva így saját folyamatát.

4.    Bátran.


Nem félünk a feszültségtől, az ellenállástól, a rossz érzésektől. A változási folyamat részeinek tekintjük ezeket. Gyakran egy több perces feszült csend kivárása a legnagyobb tanácsadói hozzájárulás lehet egy fontos igen mondat megszületéséhez.

5.    Az egyéni felelősségvállalás erősítésével.


Mindig azt keressük, ami résztvevőn múlik. Hogyan járulok hozzá a probléma keletkezéséhez, fennmaradásához? A dolgomat teszem-e? Teszem-e a dolgom? Mások helyett dolgozom-e? Mi az, ami rajtam múlik? Megtettem-e mindent a magam részéről?

6.    Egyszerűen


Sokszor válik a helyzet bonyolulttá, sokszintűvé, érthetetlenné. Törekszünk az egyszerű beszédre, az egyszerű beavatkozási javaslatok megfogalmazására. Nem nekünk kell a teljességet megérteni. Helyzeteket kell teremtenünk, ahol a résztvevők érthetővé tudják azt tenni a maguk számára.

7.    Az igazságot képviselve.


Célunk az igazság keresése, kimondása. Nem megyünk el a meg nem értett mondatok, elkent helyzetek mellett. Megállunk. Kérdezünk. Visszajelzést adunk. Nem teszünk úgy, mintha…

8.    Tisztelettel, alázattal.


 Kiindulópontunk, hogy mindenki a legjobbat teszi a maga részéről. Bízunk a folyamatban. Arra figyelünk, hogy a magunk részéről kimondhassuk: megtettünk mindent, ami rajtunk múlott.

9.    A vezetőt támogatva.


A vezető szándéka, elkötelezettsége, felismerése és energiája meghatározó abban hogy a folyamat hosszabb távon mennyire lesz sikeres.

10.    Utókövetéssel, lezárással.


 A változás elérése folyamatok mentén lehetséges. A lezárás kiemelkedően fontos része az egésznek  mivel  azon túl hogy az eredmények rögzítését, megerősítését szolgálja, gyakran az utolsó pillanatot is jelenti valami fontos dolog megtörténésére.  

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv