A HR funkció fejlesztése

A HR funkció fejlesztése vagy akár teljes újrapozícionálása iránti igény rendszerint abból a megfigyelésből indul ki, hogy a vezetők nem használják, nem értékelik a jelenleg működő HR rendszereket.


A teljesítményértékelést elnagyolva végzik a vezetők, nem nevelnek utánpótlást, a fejlesztési tervek kimerülnek a „menjen kommunikációs tréningre” megjegyzésekben. Gyakran ezek a felismerések valamilyen változás kapcsán merülnek fel: az üzleti környezet változása, új felsővezető érkezése vagy új HR célok kapcsán.

Tapasztalatunk szerint a HR sikerességét akkor tudja növelni, ha saját szerepét, felépítését és rendszereit valóban a szervezeti realitáshoz igazítja és képes az üzleti stratégia megvalósításához hozzáadott értéket adni.  Ha a HR képes nagyobb nyitottságra önmaga és a szervezet igényei felé, akkor esélye van arra, hogy csökkentse a távolságot a vezetők felé és jobb illeszkedést érjen el. Ezekben a folyamatokban – csakúgy, mint minden szervezetfejlesztési folyamatban – a (HR) vezető elkötelezettsége és kitartása a legfontosabb sikerkritérium.
Miből áll a HR funkció fejlesztése?

 

  • A HR audit során a HR által működtetett rendszereket elemezzük, megvizsgáljuk, mennyire illeszkednek az üzleti helyzethez, a vezetők igényeihez és a HR céljaihoz és javaslatokat teszünk a jobb illeszkedés eléréséhez.
  • A HR rendszerfejlesztése során a meglévő rendszerek módosítása mellett új rendszereket és eszközöket is kialakítunk a HR számára. Ilyen fejlesztési folyamatban hoztunk eddig létre tehetségprogramot, karriermenedzsment rendszert, kompetencia rendszert, 360 fokos értékelési folyamatot és fejlesztettünk teljesítménymenedzsment rendszereket.
  • A HR vezetők és munkatársak fejlesztése során a szakmai és a készségfejlesztés is középpontba kerül, legtöbbször az üzleti gondolkodás és az asszertivitás fejlesztésére koncentrálva.
  • A HR csapat belső együttműködés-fejlesztése is gyakran része a folyamatnak.

 

 

 

 

 Új Magyarország Fejlesztési Terv