A HR Tükör története

A Humán Tükör kutatási program az OD Partner Kft. és a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének munkatársainak együttműködésével indult el 2003-ban.

A kutatás elindításakor a legfőbb célok a következők voltak:
1.    A HR területre vonatkozó elméleti és tapasztalati tudás integrálása:
a.    a HR szervezeti szerepeire vonatkozó elvárások feltárása, és az azt befolyásoló tényezők megértése;
b.    a hazai viszonyokra releváns HR kompetencia modell kialakítása.
2.    A kutatásban résztvevő szervezetek működésének fejlesztése.
3.    A HR területen dolgozók személyes fejlődésének támogatása.
4.    A magyarországi HR szakmai közélet identitásának, önmegértésének és önreflexiójának mélyítése.
5.    A felsőfokú HR szakértői és vezetői képzés fejlesztése.

A kutatás beindítását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok bizottsága támogatta. A kutatást korábbi fordulóinak eredményei alapján több tudományos publikáció is született, valamint azok beépültek az egyetem nappali és posztgraduális tananyagaiba is. 
Az elméleti orientációjú kérdések megválaszolása után a kutatás további fordulóiban még inkább előtérbe került annak fejlesztő célja. Alapvető célkitűzésünk, hogy a résztvevő szervezetek az eredményeket felhasználhassák HR csapaton belüli, illetve a vezetőkkel való együttműködésük fejlesztése érdekében. 
A kutatás első 3 fordulójának tapasztalatai alapján a kérdőív 2009-re részben átalakult. Célunk az volt, hogy az eddigi értékek megtartása mellett beépítsük tapasztalatainkat, nyomon kövessük a szakma és az üzleti környezet változását, felerősítsünk fontos területeket, témákat. A kutatás kezdete óta meglévő kérdésblokkok finomhangolásán túl ezért kerültek bele a kérdőívbe a fontos külső gazdasági, társadalmi trendekre, vagy a HR üzleti hatására, és az ügyfél elégedettségre vonatkozó kérdések. Úgy gondoljuk, ezekkel a kiegészítésekkel válik teljessé a HR tevékenységének vizsgálata: az eddigi „hogyan működik a HR?” típusú kérdések mellett megjelenik a „mivel foglalkozik a HR?” (HR által a szervezetben felvetett témák / fókuszok), illetve a „mindennek milyen hatása van az üzletmenetre és az ügyfélelégedettségre?” kérdésköre is. 
A fenti kérdésekre adott válaszok és visszajelzések megértése támogathatja a HR-t abban is, hogy a rendszerek működtetésén túl, „azok mögül kibújva” megtalálja azokat az üzleti témákat, amelyek mentén meg tudja mutatni hozzáadott értékét az üzleti vezetők számára.

Új Magyarország Fejlesztési Terv