Módszertan

A kutatás kérdőív kitöltésével történik, a 360° visszajelzés módszertanára alapozva. Ezt kiegészíthetik fókuszcsoportos, vagy egyéni vezetői interjúk, a résztvevők igényei szerint. (Mintakérdőív letöltése itt)

Az eredmények megosztásának eszköze egy írásos részletes szervezeti riport (mintariport letöltése itt) és vezetői összefoglaló, amelyet tanácsadói, 1-1,5 órás visszajelzés keretében osztunk meg a résztvevőkkel. A megosztás és feldolgozás eszköztárát a résztvevők igényei szerint csoportos workshopok is kiegészíthetik.

 

A módszertan részletes bemutatása a kutatási egyes lépéseinek megfelelően:
1.    Kapcsolatfelvétel, előkészítés a résztvevő szervezetekkel: mintavételi elvek tisztázása, belső kommunikáció támogatása.

2.    Online adatkitöltés – felsővezetői, középvezetői, alsóvezetői, valamint HR területen dolgozó kitöltőkkel.

3.    Szervezeti 360 fokos riportok elkészítése. Részletes – szervezeti és benchmark – adatokat tartalmazó riportok, valamint a kutatói megállapításokat tartalmazó vezetői összefoglaló elkészítése.

4.    Visszacsatoló beszélgetésen a riportok feldolgozása a HR vezetővel – választása esetén csapatát is bevonva. Fontos alapelvünk, hogy visszajelző beszélgetést nem egyszerűen információ átadó alkalomként kezeljük, hanem az adatok közös értelmezésére kerül sor, a résztvevő HR-esek információinak, értelmezéseinek integrálásával. Ennek megfelelően a visszajelző beszélgetések is további adatgyűjtési, értelmezési és validálási lépcsőként szolgálnak a kutató csapat számára, egyben az akciókutatás filozófiájának megfelelően a résztvevők fejlesztését is szolgálják.

5.    Összefoglaló benchmark elemzés és tanulmány elkészítése: az egyes témák részletes elemzése, figyelembe véve azok összefüggéseit, egymásra gyakorolt hatásait is.  

6.    Kutatási eredményeket és tapasztalatokat bemutató workshop: az eredmények bemutatása ismét lehetőséget teremt a résztvevőkkel folytatható párbeszédre, a megértések mélyítésére, a felhasználási lehetőségek azonosítására, a HR szakmát érintő trendek és dilemmák feldolgozására.

A felmérés folyamata 

Új Magyarország Fejlesztési Terv