Teljesítményértékelési rendszer


Teljesítményértékelési rendszerek kialakításakor, illetve (tovább)fejlesztésekor elsődleges törekvésünk mindig az, hogy a vezetők számára használható eszközt teremtsünk. Minden rendszer annyit ér, amennyire használják, azaz elsősorban nem HR hanem vezetői eszközként tekintünk a TÉR-re.


Tapasztalataink szerint a sikeres TÉR kialakításának és bevezetésének kritikus feltételei az alábbiak:

 • A felsővezetés elkötelezettsége a teljesítményértékelés mellett.
 • A szervezet adottságait figyelembe vevően szakaszolt, türelmes bevezetési folyamat.
 • A külső és belső feltételek ismeretében, a vezetőkkel közösen meghatározott reális TÉR célok.
 • Az alkalmazottak bevonása a munkakörükkel kapcsolatos elvárások, értékelési szempontok megfogalmazásába.
 • A szervezeti kultúra, és a helyi sajátosságok figyelembevétele a TÉR alapelveinek kialakításakor.
 • Az emberi erőforrás rendszerek: kiválasztás, kompenzáció, képzés, karriertervezés összekapcsolása a teljesítményértékeléssel.
 • A szervezeti kultúra szintjén a nyílt és őszinte kommunikáció, ami alapját képezi a vélemények sokszínű megjelenésének és az egyéni felelősségvállalásnak.

Teljesítményértékelési rendszer kialakításával kapcsolatos tevékenységeink: 

 • A teljesítményértékelési rendszer megtervezése, kialakítása
 • Teljesítményértékelési rendszer bevezetése és kommunikációja
 • A bevezetéshez kapcsolódó kommunikáció megtervezése és lebonyolítása
 • Értékelők és/vagy értékeltek felkészítése
 • A bevezetés és az első alkalmazás utókövetése, a rendszer alkalmazásához kapcsolódó tapasztalatok feldolgozása.Már működő rendszerek értékelése és továbbfejlesztése

 


Már működő rendszerek értékelése és továbbfejlesztése érdekében vizsgáljuk magát a teljesítményértékelési rendszert (illeszkedés más humán rendszerekhez, stratégiához, információs rendszerhez), és a rendszer eddigi gyakorlatának, működésének hatékonyságát. Az illeszkedési vizsgálat célja a rendszer minél mélyebb tényszerű megismerése, valamint a rendszer jelenlegi konzisztenciájának vizsgálata.


Ezt követi később a rendszer és a szervezeti kultúra összevetése, melynek során kiderülhet, hogy az önmagában konzisztens rendszer mennyire illeszkedik a szervezet kultúrájához, a munkatársak elvárásaihoz.

A rendszer eddigi történetének, működésének nyomon követése során arra keressük a választ, hogy a rendszer használói eddig milyen gyakorlatot követtek, mit csináltak a teljesítményértékelés során. Milyen lépésekben készültek fel a beszélgetésekre, magukat a beszélgetéseket hogyan vezették le, majd a beszélgetés eredményeit milyen formában, hogyan dokumentálták. A tapasztalatok összefoglalása az alapja a továbbfejlesztési javaslatoknak.

 Új Magyarország Fejlesztési Terv