Human Synergistics módszertanról

Akkreditált tanácsadóként egyéni, csoport és szervezeti szintű fejlesztési akciók kiindulópontjaként is alkalmazzuk a Human Synergistics (HS) módszertant.

A nemzetközi háttérrel rendelkező módszertan megalkotóinak missziója szerint a hosszú távú teljesítmény nem választható el az emberiség alapvető értékeitől és a tartósan magas teljesítménnyel rendelkező szervezetek azok, amelyek a teljesítményen, a kiválóságon, az eredményeken,  az együttműködésen és a tapasztalatok megosztásán alapuló munkakörnyezetet teremtenek.


Az alapmodell

A kérdőívek egységes elméleti háttérre, a körmodellre („Circumplex”) épülnek, ami közös nyelvet biztosít a fejlesztés során. A körmodell  12 dimenzió, ún. működési stílus mentén méri fel és ábrázolja a vizsgált egyén, csoport, szervezet jellemzőit. Ezek a stílusok meghatározott kulturális, viselkedési, vagy együttműködési mintákat írnak le. Ezek a stílusok alapvetően befolyásolják egy szervezet esetében a szerepek tisztaságát, a szolgáltatás minőségét és a munkavállalók elégedettségét.


Az egyes stílusok legfontosabb jellemzői

A 12 működési stílus három jellemző csoportba sorolható: a konstruktív, a passzív-védekező és az agresszív védekező.

A konstruktív stílusú egyénekre, szervezetekre az jellemző, hogy úgy alakítják a többiekkel való kapcsolatukat és foglalkoznak feladataikkal, hogy azzal magasabb motivációs szükségleteiket elégítik ki. (Stílusok: Teljesítmény, Önmegvalósítás, Bevonás-támogatás, Együttműködés)

A passzív védekezőstílusok esetében a munkatársak úgy alakítják a többiekkel való kapcsolataikat, hogy azzal semmiképp sem veszélyeztetik biztonságukat. (Stílusok: Megfelelés, Alkalmazkodás, Függés, Elkerülés)

Az agresszív védekezőstílusú egyének és szervezetek erőszakosan közelítik meg feladataikat annak érdekében, hogy saját státuszukat és biztonságukat megőrizzék. (Stílusok: Ellenállás, Hatalom, Versengés, Perfekcionizmus)

 

Egyéni, csoportos és szervezeti szint egymásra épülése

Az egységes kutatás az egyén, csoport és szervezeti szintű felmérések eredményei egymásra épülnek, egy fejlesztési folyamat során jól integrálhatók. A fejlesztés több szinten is elkezdhető:

  • Szervezeti szint - szervezeti kultúra, működési hatékonyság, valamint klíma, elégedettség felmérés és elemzés (Organizational Culture Inventory® és Organizational Effectiveness Inventory™)
  • Csoport szint – csoportműködés hatékonysága, a döntéshozatal során alkalmazott stílusok konstruktivitása (Group Styles Inventory™, GSI)
  • Egyéni szint – Egyéni és vezetői fejlesztés megalapozás, coaching folyamat támogatása (Life Styles Inventory™ (LSI) és a Leadership/Impact® eszközök)

Copyright© 1973-2007 by Human Synergistics International. Used by permission. All rights reserved.

Új Magyarország Fejlesztési Terv