Változásmenedzsment

Szervezetfejlesztési munkánk fókuszában a tervezési-célkitűzési, működésfejlesztési és változási folyamatok támogatása áll, elsősorban a szervezetek „emberi oldalára” fókuszálva. Egyidejűleg törekszünk az üzleti eredményesség javítására és a munkatársak számára hosszú távon is vonzó és motiváló szervezeti kultúra és működés erősítésére: 

·    Támogatjuk a szervezetekért felelős vezetőket és vezetői csoportokat a helyzetértékelésben, majd a szervezeti változások kezdeményezésében és végig vitelében, figyelemmel az ezekhez legtöbbször szükséges egyéni és csoportszintű fejlődésük elősegítésére is a változási folyamat minden szakaszában.
·    Kiemelten kezeljük a szervezeti kultúrát, mert ennek változása nélkül a legtöbb strukturális vagy stratégiai változás csak korlátozottan lehet sikeres - vezetői figyelemmel és tudatos beavatkozásokkal viszont a szervezeti kultúra a változások motorjává léphet elő.
·    Hatékony kommunikációs, együttműködési és problémamegoldási kereteket alakítunk ki a helyzetértékelést, a célok megfogalmazását és feladatok megoldását segítő párbeszédre és közös munkára, akár 10, akár 200 fős csoportok részére is, többféle nagycsoportos megközelítésre építve (Open Space, Future Search, World Café). 

Rendszerszemléletű megközelítéssel kapcsolódunk a stratégiai tervezési és implementációs projektekhez, illetve a strukturális átalakulással járó változásokhoz is (növekedés, felvásárlások és összeolvadások).
Célunk, hogy a szervezeti változások során a vezetők mobilizálni tudják saját maguk és a szervezet energiáit is, hogy a változások minél inkább az ambíciókra és lehetőségekre adott innovatív lépések lehessenek a külső korlátoknak való kényszerű megfelelés helyett.

Új Magyarország Fejlesztési Terv