Team coaching


E fejlesztői módszertan is coaching felfogásunkra alapszik, a személyes fejlődés alapja a problémák és nehézségek megértése. Alapvetően az egyéni tanulás és együttműködés fejlesztésére alkalmas eszköz főként vezetők csoportos fejlesztésére.

A csoport szerepe az egyén támogatása a konkrét egyéni probléma, eset feldolgozása során. A csoport erejét a felhalmozott tapasztalatok felhasználása, a koncentrált figyelem és a több szempontú, kreatív megközelítés adja.

A fejlesztés ez esetben kizárólag folyamatban történhet, amely által lehetőség nyílik a fejlődés egy hosszabb, 3-4 hónapos időszakon keresztüli követése, támogatása. Tapasztalatunk szerint a jellemzően félnapos alkalmak a munkatársak számára könnyebben beilleszthetők a mindennapi munkába.


A team coaching témája lehet az egyéni készségfejlesztés, a csoport tagjai közötti együttműködés fejlesztése, a csoport valamennyi tagját érintő szervezeti kérdések személyes szintű feldolgozása. Az, hogy a csoport tagjai közösen melyik irányt választják, függ attól, hogy: 
  • az első számú vezető részt vesz-e a folyamatban vagy sem,
  • melyek a csoport tagjainak egyéni fejlődési céljai.
Ha az első számú vezető is része a csoportnak, az egyéni készségfejlesztés háttérbe szorulhat, hiszen a nehézségek, problémák felvállalása nehezebb az ő jelenlétében. Ugyanakkor a szervezeti szintű kérdések, a csoport együttműködésre vonatkozó kérdéseket célravezetőbb vele együtt felvetni.
Ha az első számú vezető nem vesz részt a folyamatban, akkor is elképzelhető, hogy egy-egy alkalommal a csoport egésze, a tagok egymáshoz való viszonya adja a témáját. 
Új Magyarország Fejlesztési Terv